Wat doen de logopedisten > Spraak > De normale spraakontwikkeling

leeftijd Spraakontwikkeling
0 9 maanden
 • huilen
 • vooral eh-klanken
 • het eerste brabbelen (geluiden met vooral lipklanken die door het kind en de omgeving worden herhaald bijv.: bububu)
9 12 maanden
 • imiterend brabbelen (het kind past zijn klanken aan aan wat het hoort in zijn omgeving)
 • wanneer een kind 1 jaar is, brabbelt het gevarieerd en veel
1½ jaar
 • uitgebreid brabbelen
 • eerste woordje, de woordopbouw is vaak nog onvolledig (nog niet alle klanken worden gemaakt)
 • kind kan de /p/, /t/, /m/ en /n/ aan het begin van een woord goed maken.
2 jaar
 • brabbelen neemt af
 • tweewoordsuitingen ( auto weg, hebbe koek)
 • kind kan de /k/, /s/, /x/ en /h/ aan het begin van een woord goed maken
 • het kind is voor 50% verstaanbaar
3 jaar
 • zinnen van 3 -5 woorden (zinsopbouw nog niet correct)
 • woordenschat breidt zich uit
 • eerste medeklinkerverbindingen (stoel i.p.v. toel)
 • het kind is voor 75% verstaanbaar
4 jaar
 • uitbreiding medeklinkers en verbindingen
 • /l/,/r/,/sch/,/fl/,/kn/ en /zw/ kunnen nog moeilijk zijn
 • kind is verstaanbaar voor vreemden
5 jaar
 • vrijwel alles is verstaanbaar
 • /r/ en /sch/ kunnen nog moeilijk zijn
6 jaar
 • het kind kan alle losse klanken en medeklinkercombinaties maken
 • het kind kan nog moeite hebben met het uitspreken van woorden met drie of meer medeklinkers achter elkaar, zoals straat, herfst, spreeuw
Dit schema geeft de volgorde van de ontwikkeling van de spraak weer. Het moment waarop een kind verder gaat naar een volgende stap in de ontwikkeling is echter per kind verschillend. De genoemde leeftijden zijn gemiddeld.